Skuteczny sposób na uzdrowienie ciała, duszy i swojego życia

Kategoria: Totalna biologia Utworzono: niedziela, 28 marzec 2021 Piotr Nowak
Skuteczny sposób na uzdrowienie ciała, duszy i swojego życia

Czym jest akceptacja i wybaczenie oraz w jaki sposób tak skutecznie wpływa na uzdrowienia ciała? Czy naprawdę wystarczy tak niewiele, aby osiągnąć tak wiele?

Wybaczamy po to, aby zachować miłość. Dlatego wybaczenie to przede wszystkim zachowanie miłości w duszy, mówi Siergiej Łazariew.

Gdy w duszy i umyśle mamy miłość do siebie i innych osób, ciało nie ma pretekstu by chorować.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ choroba manifestuje się wtedy, gdy umysł nie jest w stanie "przerobić" tych złych emocji, które się w nas pojawiają.
To co ciężkie i trudne przechodzi z czasem na konkretne narządy w ciele, w zależności od przeżywanych emocji.
Często celem staje się nasz własny umysł, a negatywne emocje i traumy manifestują się w postaci depresji.

Dla przykładu strach przed śmiercią "atakuje" płuca, złość i obawy w kontekście finansowym to wątroba i trzustka, ciągłe kłótnie w rodzinie problemy z sercem... itd.

Ale gdy tylko pojawia się prawdziwa miłość, akceptacja i wybaczenie, nawet najcięższe emocje potrafią się rozpuścić lub przetransformować.

Wybaczenie to uznanie "boskiej woli" we wszystkim, co się wydarzyło. To akceptacja tego co nas spotyka.... złego i dobrego.
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić ktoś powie... to prawda... ale warto się wysilić, ponieważ to największa inwestycja w siebie.

Każda obraza lub nienawiść skierowana przeciwko osobie, która nas obraziła, wraca do nas. Dlatego niewybaczenie drugiemu człowiekowi i żałowanie przeszłości to jedne z największych problemów do przezwyciężenia.

Warto uznać za prawdę to, że każde wydarzenie, które nas spotka, popycha do rozwiązania konfliktu (problemu).

To bardzo budująca postawa i zmieniająca nasze nastawienie do otaczającego świata.

Rozwiązanie konfliktów lub uświadomienie sobie określonych przekonań, usuwa z naszego życia kolejne potencjalne, często przykre sytuacje, które miałyby za zadanie uzmysłowienie nam tych kwestii.
Konflikty te i niekoniecznie słuszne przekonania najczęściej mają źródło jeszcze w dzieciństwie lub łonie matki.

Parafrazując Siergieja Łazariewa, wybaczenie to uznanie tego, że sami poprzez swój głęboki stan emocjonalno-duchowy sprowokowaliśmy drugiego człowieka do określonych działań i zachowań. Wewnętrzne skąpstwo i chciwość przyciągają kradzież, pogarda przyciąga bicie, obraźliwość – upokorzenia, a osądzanie i zazdrość – zdradę. Utrata miłości w duszy powoduje wybuch wewnętrznej agresji, która przyciąga nieszczęścia i nieprzyjemności. Tak więc wybaczenie to także uznanie swojej niedoskonałości, niedoboru miłości w duszy, a więc gotowości, by zmieniać siebie, swój charakter i wychowywać swoją duszę.

Wybaczenie drugiemu człowiekowi zakłada wykluczenie ze swojego życia nienawiści, osądzania i obrazy.
Ponadto oznacza zachowanie miłości do człowieka i okazanie pomoc mu w rozwoju, czyli w odnalezieniu uczucia miłości i oczyszczeniu duszy.

Jednak pomoc ta daleka jest od mówienia, co ktoś powinien robić. Oznacza ona bardziej okazywanie świadectwa dobrych zachowań innym poprzez własne spełnione, wolne od destrukcyjnych emocji życie.

 

Należy mieć świadomość, że artykuł ten nie wyczerpuje poruszonego tematu. Nadaje jednak kierunek w jakim można podążać.
W przypadku pytań proszę o komentarze, maile lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Wszystkiego dobrego!