Odrzucenie, wewnętrzne dziecko i rola rodziców w kontekście Totalnej Biologii?

Kategoria: Totalna biologia Utworzono: sobota, 25 luty 2023 Piotr Nowak Drukuj E-mail

Jaki wpływ mają rodzice na nasze zdrowie i relacje międzyludzkie w dorosłym życiu? Czy matka i ojciec mogą być pierwotnym źródłem konfliktów emocjonalnych, przez które chorujemy?

Dzieciństwo a Totalna Biologia (Recall Healing)

To co nas spotkało w dzieciństwie i to czego wtedy doświadczyliśmy, oczywiście ma ogromny wpływ na nasze życie. Mowa tu zarówno o zdrowiu fizycznym i psychicznym, jak także o relacjach z innymi ludźmi.

Zgodnie z założeniami Totalnej Biologii (Recall Healing, Nowej Medycyny Germańskiej), rodzice oraz ich podejście do nas w dzieciństwie mają ogromny wpływ na nasze wzorce zachowania i schematy postępowania.
Każde dziecko nieco odmiennie odbiera to, co go w dzieciństwie spotyka. To subiektywne odczucia, które są znane tylko tej konkretnej osobie.

Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście i przemyślana pomoc terapeutyczna.

Rodzice mogli dać nam od siebie tylko tyle, ile sami w sobie mieli. Tu nie ma winnych.

Każdy z opiekunów reprezentuje sobą pewne wartości i potrzeby, które w okresie dzieciństwa mogą być spełnione lub też nie. Jeśli oczekiwania i podstawowe potrzeby dziecka nie zostały spełnione, może powstać trauma, która zostanie przeniesiona do naszego dorosłego życia i wywoła np. chorobę.
Dlatego tak ważne jest znalezienie źródła blokady emocjonalnej z czasów, gdy byliśmy dzieckiem oraz jej uwolnienie lub przetransformowanie.

Ojciec, jego rola w życiu dziecka i wpływ na dorosłe życie

Metaforycznie ojciec reprezentuje granice, autorytet, prawo i sprawiedliwość.
Matka z kolei reprezentuje miłość, opiekę, przepływ i bezpieczeństwo.

Rola ojca w kontekście Totalnej Biologii (Recall Healing) jest bardzo ważna, ponieważ ojciec wpływa na rozwój psychiczny i psychoseksualny dziecka. Ojciec wspiera dziecko w jego rozwoju, niezależności, odpowiedzialności i odkrywania świata.

Dla przykładu jeśli ojciec jest nieobecny lub nadmiernie dominujący, dziecko nie zostanie w naturalny sposób nauczone stawiania granic. To natomiast będzie miało wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne (np. nietrzymanie moczu), ale także na uległość i poddańczość życiu dorosłym.

Z pewnością takie niedostosowanie się do otoczenia skutkowało będzie problemami w kontaktach z ludźmi, w szczególności z partnerem lub szefem w pracy, a gdzieś na końcu nawet grozi depresją i innymi problemami ze zdrowiem.

Nieobecność ojca w życiu dziecka może ponadto prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości i problemów z zaufaniem.
Natomiast autorytarny i zbyt stanowczy ojciec może wywołać u dziecka lęk, stres, agresję lub nienaturalną chęć podporządkowania się innym.

Matka, jej rola w życiu dziecka i wpływ na dorosłe życie

Matka jest pierwszą osobą, z którą dziecko nawiązuje kontakt, i która wpływa na jego rozwój emocjonalny i fizyczny.

Jeśli matka jest nadopiekuńcza, krytykująca lub zaniedbująca, może to wywołać u dziecka konflikt emocjonalny, mogący zamanifestować się jako choroba w późniejszym życiu. Konflikt ten może być powiązany z poczuciem odrzucenia, wstydu, braku miłości, winy lub strachu.

Dla przykładu nadopiekuńcza matka może sprawić, że dziecko czuje się przytłoczone, niezdolne do samodzielnego życia i podejmowania własnych decyzji.

Z kolei zaniedbująca matka może sprawić, że dziecko czuje się samotne i niekochane. Może to prowadzić do problemów z układem nerwowym (depresja), układem krwionośnym (nadciśnienie), kośćmi (osteoporoza) lub skórą (alergie powiązane z odczutym brakiem kontaktu).

Akceptacja i wybaczenie rodzicom jako rozwiązanie

Totalna Biologia pomaga uświadomić sobie te konflikty i rozwiązać je poprzez dialog z rodzicami, ich zrozumienie, wybaczenie lub ponowne pokochanie.
Celem jest przywrócenie harmonii między ojcem a matką w naszym subiektywnym ich postrzeganiu oraz uznanie ich roli w naszym życiu.

Jako dorosłe osoby, trudno nam czasem przywołać zapamiętane faktyczne doznania emocjonalne, których doświadczyliśmy ze strony rodziców, szczególnie przed czwartym rokiem życia dziecka.

W rzeczywistości istnieje wiele sposobów na przywołanie takich doświadczeń. Wszystko, co zaistniało w naszym życiu, jest przechowywane w naszej pamięci, ciele, podświadomości.
Jednak nie wszystko jest przechowywane w sposób jawny.

Wszystkie przychodzące do nas informacje sensoryczne od chwili, gdy staliśmy się ludźmi, tworzą wzorce neuronalne, które odciskają piętno w naszych mózgach i pamięci komórkowej.
Te wzory neuronalne są formą pamięci, w której przechowywane są między innymi nasze emocje, szczególnie te negatywne i traumatyczne.

Odrzucenie przez matkę i ojca – jak główny konflikt emocjonalny

Według Totalnej Biologii (Recall Healing) odrzucenie przez rodziców jest jedną z najgłębszych i najbardziej bolesnych ran emocjonalnych.
Może ono mieć długotrwałe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, a później także dorosłego człowieka.

Odrzucenie może być jawne lub ukryte i może dotyczyć jednego lub obojga rodziców. Jednocześnie doznane przez dziecko odrzucenie może mieć różne przyczyny i kontekst sytuacyjny.

Przykładami są takie momenty jak: niechciana ciąża, nieakceptowana płeć dziecka, zdrada małżeńska z towarzyszącymi emocjami między małżonkami, rozwód lub separacja rodziców, śmierć jednego z rodziców, alkoholizm itd.

Odrzucenie przez rodziców powoduje u dziecka poczucie braku otoczenia miłością i bezpieczeństwa oraz deficyt poczucia własnej wartości.

Dziecko może próbować zrekompensować sobie te straty poprzez nadmierną adaptację do potrzeb i oczekiwań rodziców lub poprzez nieświadomy bunt i opór przeciwko nim. W obu przypadkach dziecko nie żyje swoim prawdziwym życiem i nie realizuje swojego potencjału.

Odrzucenie przez rodziców niestety może się przejawiać w różnych chorobach i zaburzeniach zdrowia u dziecka lub już w dorosłym życiu. Najczęstsze z nich to: depresja, uzależnienia, stany lękowe, problemy skórne, zaburzenia odżywiania, problemy z układem odpornościowym, problemy z płodnością, problemy ze wzrokiem itp.

Powrót do wewnętrznego dziecka sposobem na uwolnienie emocji

Bardzo ciekawą pozycją w poruszonym temacie jest książka pt. “Powrót do swego wewnętrznego domu” Johna Bradshaw.
Ten amerykański psychoterapeuta i autor wielu książek wspomina o możliwościach uzdrawiania ran z dzieciństwa oraz opisuje proces docierania do skrzywdzonego wewnętrznego dziecka i otaczania go opieką.

Wewnętrzne dziecko to oczywiście tylko metafora naszych braków, niezaspokojonych potrzeb, emocji i traum, które zostały „zatrzymane” w nas i nieuwolnione do tego momentu.

Według Bradshawa, rodzice mają kluczową rolę w kształtowaniu naszego wewnętrznego dziecka. Jeśli rodzice byli niedostępni emocjonalnie, krytyczni, agresywni lub odwrotnie, nadopiekuńczy i kontrolujący, w efekcie mogliśmy wtedy doznać wielu urazów i krzywd. Te urazy z kolei mogły wywołać w nas poczucie winy, wstydu, lęku, a nawet gniewu. To z kolei mogło zaburzyć nasze poczucie własnej wartości i zdolność do nawiązywania zdrowych relacji, wtedy i obecnie.

Bradshaw podkreśla również znaczenie przebaczenia sobie i naszym rodzicom za popełnione błędy. Nie chodzi o to, aby usprawiedliwiać czy zapominać o krzywdach, ale o to, aby uwolnić się od negatywnych emocji i zacząć żyć pełnią swoich możliwości.

W dotarciu do źródła emocjonalnych krzywd i sytuacji, które mogły wpłynąć na konkretne problemy w naszym obecnym życiu z pewnością pomoże rozmowa z osobą, która zna temat i zamieni się na krótko w detektywa, odkrywającego przeszłe konflikty i traumatyczne wydarzenia.

 

Konsultacje i szkolenia

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zapraszam na konsultacje np. przez WhatsApp, Skype itp..

W przypadku ogólnych pytań proszę o komentarze lub maile.
Wiele ciekawych wypowiedzi można znaleźć także na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/AkceptujZycie

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież