Autyzm i zespół Aspergera – czy można wyleczyć?

Kategoria: Totalna biologia Utworzono: poniedziałek, 22 czerwiec 2020 Piotr Nowak Drukuj E-mail
Autyzm i zespół Aspergera

Na poziomie świadomym, niemal wszyscy zdrowi emocjonalnie rodzice, pragną mieć zdrowe dzieci. Dotyczy to zarówno poziomu fizycznego, jak również psychicznego.

Wewnętrzny świat dziecka, który wpływa na formę komunikacji i postrzegania

Obie wymienione w tytule przypadłości, uogólniając, objawiają się zaburzeniami w komunikowaniu swoich uczuć, problemami w budowaniu relacji interpersonalnych, powtarzalnością swoich zachowań czy trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

Niestety pewna mała część kobiet już na etapie ciąży dowiaduje się od lekarzy o niezwykle przykrym schorzeniu, które dotknęło ich jeszcze nienarodzonego dziecka.
Inna grupa kobiet zaczyna obserwować u swoich już narodzonych pociech niestandardowe zachowania oraz zamknięcie się w świecie własnych przeżyć i odczuć.

Chodzi oczywiście o autyzm oraz zespół Aspergera.

Jakkolwiek w przypadku tej drugiej dolegliwości obserwowane są tylko określone zachowania ze spektrum właściwego dla autyzmu. 

Uogólniając, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) to grupa zaburzeń rozwojowych, często już od urodzenia, które wpływają na sposób, w jaki dzieci i dorośli komunikują się, postrzegają świat i reagują na emocje..

Czy autyzm i zespół Aspergera są uleczalne?

Totalna Biologia, Recall Healing, Nowa Medycyna Germańska, czy też inne zbieżne dziedziny medycyny udowadniają, że przywrócenie normalnych zachowań u autystyków i osób z Aspergerem jest możliwe. Ponadto okazuje się, że nie stanowi to czegoś nad wyraz niemożliwego do wykonania.

Najważniejsze jest znalezienie przyczyny tego schorzenia.

Źródła tych zaburzeń fizycznych i psychicznych mogą być niekiedy złożone i wymagać odpowiedniej terapii. Jakkolwiek w niniejszym artykule skoncentruję się tylko na kilku najważniejszych aspektach autyzmu u dzieci.

W kontekście Autyzmu i Aspergera nie należy obwiniać dzieci za ten stan rzeczy.

Paradoksalnie należy się jednak skoncentrować na rodzicach i ich trudnych emocjach, traumach, sytuacjach, z którymi się zmagają itp..

Dokładniej chodzi tu o przeżywane przez matkę i ojca konflikty emocjonalne oraz towarzyszące im sytuacje traumatyczne, mające miejsce w krótkim czasie przed zapłodnieniem, w okresie ciąży oraz po urodzeniu dziecka.

Dzieci do 7-10 roku życia i ich odbiór emocji w kontekście autyzmu

Mniej więcej do 7-10 roku życia (według Medycyny Chińskiej), dzieci odbierają emocje od rodziców (szczególnie matki), próbując nieskutecznie przerzucić ciężar ich cierpienia na siebie.
I tu się zaczyna większość problemów zdrowotnych u dzieci, nie tylko w znaczeniu omawianego autyzmu, ale też z wieloma innymi schorzeniami.

W przypadku rodziców, których dzieci cierpią na autyzm lub Zespół Aspergera, obserwuje się u nich:

 • małą elastyczność w przechodzeniu przez kolejne sytuacje życiowe,
 • „sztywność” w nastawieniu do życia,
 • trzymanie się żelaznych reguł w stworzonym przez siebie świecie.

Takie sztywne podejście do życia powoduje, że brakuje odpowiedniego dystansu do pewnych sytuacji, które się wydarzają, i które wywołują stres oraz obawy.

Dzieci w sposób nieświadomy biorą na siebie emocje i problemy rodziców, nie analizując konsekwencji tych działań.

Pod wpływem odczuwanych emocji, dzieci nieświadomie izolują się od świata zewnątrznego.
Dotyczy to też niemowląt, które emocji rodziców nie rozumieją, ale je czują.

Często rodzice tych dzieci podchodzą bardzo perfekcyjnie do życia. Edukują się, biorą ślub, potem budują dom, robią karierę i na pewnym etapie chcą dziecka.

Dziecko stety albo niestety często burzy "oczekiwania" co do idealnej przyszłości. Pojawiają się „nieplanowane” sytuacje konfliktowe, wzbudzające wiele negatywnych emocji.

Rodzice takich dzieci mocno się przywiązują nie tylko do reguł przez siebie wymyślonych (wcześniej zaakceptowanych), lecz także do rzeczy fizycznych, schematycznych sytuacji życiowych, np. w pracy.

Takie osoby, chcąc zachować pewien poziom, kurczowo trzymają się pewnych kwestii (schematów) i nie pozwalają mentalnie na zmiany zachodzące w ich życiu.

Bardzo często rodzice dzieci autystycznych i z Aspergerem są to bardzo dobrzy, sumienni pracownicy oraz poukładani zawodowo ludzie.

Wielokrotnie dzieci nieświadomie chcą łączyć skłóconych rodziców

W sytuacji, gdy dziecko widzi, że próba pojednania roziców nie przynosi rezultatów, zamkają się na te kwestie, aby nie cierpieć. Wtedy mogą pojawić się m.in.objawy ze spektrum autyzmu (Asperger).

Co jeszcze wpływa na powstanie autyzmu i Zespołu Aspergera?

Rodzice takich dzieci często mają duże pokłady złości w sobie i do otaczającego świata. Nie akceptują systemu politycznego, praktyk lekarskich czy różnego rodzaju procedur niezgodnych z ich wiedzą i nastawieniem.
Dziecko przejmuje te emocje w postaci konkretnych objawów.

Warte nadmienienia są także nadmierne i nieuzasadnione obawy i lęki wobec dziecka już narodzonego lub jeszcze nienarodzonego.
Emocje te przechodzą na te malutkie istoty.

Innymi obserwowanym aspektem w kwestii zachowania rodziców, wpływającym na zdrowie dziecka, jest efekt większego skupienia na intelekcie niż na emocjach i uczuciach.
Wymienić tu można częste analizowanie, kontrolowanie czy też brak komunikacji w rodzinie na tle emocjonalnym.

A co w przypadku nastolatków i starszych dzieci z objawami autyzmu i Aspergera?

Można domniemać, że wielu z nas w swoim życiu przejawiało zachowania autystyczne. Są to lub były często krótkie epizody.

W trudnej sytuacji życiowej, jesteśmy przytłoczeni obowiązkami, nie wiemy co robić, obawiamy się o swoje terytorium i czujemy silne przerażenie.

Takie połączenie emocjonalne może wpłynąć na pojawienie się pewnej formy autyzmu u starszych dzieci w kontekście emocji nie powiązanych bezpośrednio z ich rodzicami!

Należy koniecznie zaznaczyć, że ta „sytuacja chorobowa” często znika po kilku minutach, z uwagi na rozwiązanie konfliktu źródłowego. Rozwiązaniem tym może być poczucie przypływu siły, wsparcie ze strony rodziny, pozytywny zbieg okoliczności przywracający dawny bieg spraw.

Takie chwilowe „zamknięcia w sobie” są częste, jednak możemy po prostu ich nie zauważać.

Przykładem chwilowego autyzmu u dziecka jest sytuacja, gdy np. chłopiec przeżywa konflikt złości o terytorium, kiedy to jego zabawka (własność) została zabrana przez jednego z rówieśników. Podczas tego wydarzenia, odczuwa on złość w połączeniu ze strachem. Wydarzenie takie jest w stanie zamrozić takiego chłopca kompletnie i w konsekwencji wpłynąć na kontakt ze światem zewnętrznym.

Konfliktów emocjonalnych i traum życiowych wpływających na powstawania autyzmu może być bardzo wiele.
Dlatego też warto skonsultować ten problem z osobą znającą te zagadnienia, np. psychologiem znającym te zagadnienia lub konsultantem Totalnej Biologii (Recall Healing) - kontakt.

Praca i terapie ze spektrum autyzmu

Doświadczenie pokazuje, że w pierwszej kolejności należy zacząć od przyjmowania z pokorą tego, co do nas przychodzi.

Konsekwencją tego będzie zmiana charakteru, co przy okazji może mieć pozytywne konsekwencje na innych poziomach życia.

Ponadto warto elastycznie dostosowywać się do sytuacji bez popadania w konflikty emocjonalne. Dzieci to wyczują i odpowiednio zareagują!
Wydaje się to dziwnymi rozwiązaniami, nie jest to może łatwe, ale jest to możliwe.

Podczas pracy z rodzicami dzieci,których dzieci przejawiają objawy autystyczne wykorzystuję wiele narzędzi i technik, m.in.:

 • praca z wewnętznym dzieckiem
 • metoda opracowana przez D.R. Hawkinsa
 • EFT (technika wolności emocjonalnej)
 • medytacje prowadzone pod kątem konkretnych zagadnień
 • tzw. Radykalne Wybaczanie (m.in. rodzicom) i wiele więcej
 • i wiele innych

Wrażliwość postrzegania przez dzieci świata, a szczególnie tego tworzonego przez ich rodziców, jest na ogół dużo wyższa od przeciętnej dla osób dorosłych.
Jednak gdy ta wrażliwość nie znajduje odbioru, często jest tłumiona, jako "niepotrzebna". Stąd też zamykanie się w swoim dziecięcym świecie, do którego nikt z zewnątrz nie ma dostępu.

Warto też się upewnić czy autyzm spowodowany jest konfliktami emocjonalnymi, które przeszły do poziomu biologicznego, czy też zatruciem substancjami występującymi np. w szczepionkach.

Problem zatruć jest wielokrotnie poruszany w środowisku medycznym, naukowym, a nawet podczas debat sejmowych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa szczepień. Niestety te kwestie rzadko są nagłaśniane.

Powyższe informacje bazują na doświadczeniu własnym, kolegów i koleżanek terapeutów oraz wielu książek w tym:

 • „Powrót do swego wewnętrznego domu….”, autor: John Bradshaw,
 • „Uzdrowienie duszy” autor: Siergiej Łazariew
 • „Programy Rodzinne Twoich Chorób” - Gerard Athias
 • „Recall Healing. Totalna Biologia. Uzdrawianie przez świadomość....” - Gilbert Renaud
 • i wiele innych

 

Konsultacje i szkolenia

Zapraszam na konsultacje i szkolenia - kontakt

W przypadku ogólnych pytań proszę o komentarze, maile lub kontakt telefoniczny.
Wiele ciekawych postów można znaleźć także na profilu Facebook:
https://www.facebook.com/AkceptujZycie

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież