Totalna Biologia - 5 Praw Natury - Psychosomatyka - stadia rozwoju choroby

Kategoria: Totalna biologia Utworzono: środa, 17 maj 2017 Piotr Nowak

5 Praw Natury opracowane przez dr Ryke Geerda Hamera to zasady określające stadia choroby, którym podlegamy. Dzięki nim możemy rozpoznać czy jesteśmy na etapie fazy aktywnej choroby, czy może już na etapie fazy zdrowienia.

Rozróżnienie tych kwestii jest kluczowe dla procesu wchodzenia na ścieżkę pełnego zdrowia.

Zanim powstanie choroba, zaistnieć muszą wszystkie warunki z poszczególnych 5 Praw Natury.

 

Pierwsze Prawo Natury

Czynnikiem determinującym zaistnienie choroby jest pojawienie się konfliktu w życiu danej osoby.

Konflikt ten musi spełniać 3 warunki:

- jest dramatyczny (wywołujący skrajnie negatywne emocje)
- jest niespodziany i nieoczekiwany (pojawiający się nagle, będący zaskoczeniem lub dużym szokiem)
- jest przeżywany w izolacji (brak możliwości podzielenia się przeżytymi emocjami z innymi osobami)

Pierwsze Prawo Natury wskazuje zatem na prawdopodobieństwo przyszłej manifestacji określonych dysfunkcji zdrowotnych w organizmie na skutek zdarzenia, będącego najczęściej traumą.

Jeżeli konflikt ten będzie się powtarzał i nie zostanie rozwiązany, to z poziomu psychicznego przejdzie na poziom biologiczny.
Wtedy do aktywnego działania wkracza nasz mózg, który uruchamia specjalne biologiczne programy zaszyte w każdym człowieku.

Mózg stanowi tak naprawdę ogromny komputer, posiadającym programy z tysięcy lat wstecz.
Poprzez te programy mózg chce nas po prostu chronić, tyle że na swój sprawdzony sposób.
My tylko musimy nauczyć się rozpoznawać te sygnały w postaci m.in. pojawiających się dolegliwości ciała i zacząć się samo uzdrawiać, rozwiązując na poziomie psychicznym konkretne konflikty (traumy).

Przykładem może być często występujący nowotwór płuc.

Jego podłożem jest najczęściej energia lęku i strachu.
Zatem jeśli ktoś się bardzo „wystraszy” (strach o zdrowie, rodzinę, dom, pracę, samotność itp.) i spełnione zostaną warunki z pierwszego Prawa Natury, pojawia się choroba.
Na początku następuje rozbudowa pęcherzyków płucnych, aby w momencie sytuacji konfliktowej umożliwić przyswojenie jak największej ilości tlenu.
Dla mózgu nie ma większego znaczenia, czy lęk jest prawdziwy, czy tylko psychiczny.
Pęcherzyki płucne rozrastają się powodując przyrost komórek, które z kolei tworzą „nowy twór” znany pod nazwą nowotwór. Trwający w sposób przewlekły konflikt powoduje nadmierny przyrost wspomnianych pęcherzyków, które w pewnym krytycznym momencie już w realny sposób mogą zagrozić życiu.

Natomiast w sytuacji skutecznego rozwiązania konfliktu mózg wycofuje uruchomiony wcześniej program, zmniejszając nadbudowane pęcherzyki płucne.
Przyczyniają się do tego odpowiednie mikroby egzystujące w organizmie (4 Prawo Natury).
Po zakończeniu tej naprawy chory odzyskuje pełnię zdrowia.

Warto tu poruszyć kwestię związaną z długookresowym i nadmiernym natężeniem stresu.

Czynnik ten również może być potraktowany jako "konflikt" determinujący zmiany w organizmie człowieka zgodne z Pierwszym Prawem Natury.
Przykładem może być trudna do zaakceptowania sytuacja w pracy, domu, rodzinie itp.

Niestety w czasach, w których obecnie żyjemy, lęk, strach i inne codzienne konflikty są codziennością. Na domiar tego, trwają one najczęściej tygodniami, miesiącami, a nawet latami, co się przekłada na bardziej zaawansowane stadia konkretnych chorób i większe problemy w odzyskaniu zdrowia.

Totalna Biologia przychodzi z pomocą, odnajdując przyczynę choroby i ją likwidując u źródła.

 

Drugie Prawo Natury

Prawo to wskazuje na dwufazowość choroby.

Na początku mamy fazę aktywną, która ma miejsce po spełnieniu warunków zaistnienia niespodziewanego konfliktu z  1 Prawa Natury.
Charakteryzuje się ona pojawieniem pewnych symptomów w ciele człowieka w ramach programu uruchomionego przez mózg, o czym więcej w 3 Prawie Natury.

Faza ta trwa aż do zakończenia tego konfliktu. Jego rozwiązanie przyjmuje różne formy na wielu poziomach. Może to być pogodzenie lub rozstanie się z problematyczną osobą, trwałe i skuteczne wybaczenie wyrządzonych ran z przeszłości, zaakceptowanie pewnych negatywnych przeżyć itp.

Drugą fazą choroby jest zdrowienie organizmu.
Bardzo często etap ten jest mylony z chorobą, którą próbujemy zwalczyć różnymi lekami. Niestety może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i jedynie przedłużyć zdrowienie.

 

Trzecie Prawo Natury

Wskazuje ono na przebieg fazy aktywnej oraz fazy zdrowienia.
W zależności od organu w ciele człowieka następuje przyrost komórek, a następnie ich ubytek bądź odwrotnie.

Zgodnie z 3 Prawem Natury wszystkie nasze organy i tkanki w procesie ewolucji uformowały się z trzech listków zarodkowych: endodermy, mezodermy, ektodermy.

Każda tkanka, a następnie poszczególne organy jako całość, mają swoją specjalną funkcję i rolę w naszym organizmie.
Ich rodzaj determinuje też przebieg fazy aktywnej i zdrowienia.

Endoderma - przetrwanie
– z niej wykształciły się najbardziej pierwotne, archaiczne organy, które służą naszemu przetrwaniu tj. pełniące funkcje: zdobywania pokarmu, trawienia, wydalania, oddychania, rozmnażania np. Płuca, żołądek, jelito cienkie i grube, macica.

Mezoderma - splamienie, ochrona, integralność, poczucie własnej wartości
– dotyczy organów służących ochronie i walce, ogólnie poruszaniu się, jak również przemieszczaniu z miejsca na miejsce np. skóra właściwa, mięśnie, ścięgna, kości.

Ektoderma - separacja, oddzielenie
– związana jest z organami, których funkcją jest kontakt ze światem zewnętrznym, a więc dotyczy naszych zmysłów, kontaktów międzyludzkich i konfliktów terytorialnych np. naskórek, oczy, czy też wewnętrzne ściany tętnic.

Na przykładzie wątroby można zauważyć jej przyrost w początkowym etapie pojawienia się konfliktu - tworzy się „nowy twór”.
Celem programu uruchomionego przez mózg jest poprawienie i zwiększenie możliwości tego organu.
Natomiast w fazie zdrowienia wątroba powraca do normalnych rozmiarów tj. stanu zdrowia.

Natomiast w przypadku tzw. wieńcówki w fazie aktywnej konfliktu można zauważyć powieszanie się prześwitu tętnic czyli faktycznie ich zaniku od środka.
W fazie zdrowienia następuje nadbudowa tętnic od środka w celu przywrócenia pierwotnego ich prześwitu.  

 

Czwarte prawo natury

4 prawo natury wskazuje na rolę jaką pełnią w organizmie mikroby tj. grzyby, bakterie i wirusy.
Pojawiają się one mianowicie tylko w fazie naprawczej (zdrowienia).
Jest to dla nas informacja, że konflikt został w całości lub częściowo zażegnany, a my wracamy do zdrowia.

Warto podkreślić, że wspomniane mikroby zawsze działają na polecenie mózgu.
To on też decyduje, które z nich i w jakiej optymalnej ilości uruchomić dla danego organu w ciele, aby jak najszybciej przywrócić nam pełne zdrowie.

Grzyby i mykobakterie - najstarsze mikroorganizmy
Rozkładają one tkanki, które urosły w trakcie trwania fazy aktywnej. W przypadku ich braku organizm nie jest w stanie rozłożyć np. guza nowotworowego. Wtedy też pojawiają się torbiele, w których zamykane są resztki tkanek, które nie mogły zostać wyeliminowane z różnych przyczyn.

Bakterie
Ich zadaniem jest wypełnianie ubytków, rozkładanie i zarazem odbudowywanie tkanek, które zostały uszkodzone w fazie aktywnej np. złamana kość lub pojawianie się blizn (tkanka łączna)

Wirusy
Ich podstawową rolą jest odbudowa tkanek oraz wypełnianie ubytków w miejscach, gdzie pojawiła się martwica np. odbudowa naskórka.

 

Piąte prawo natury

Głosi ono, że – wszystko to, co zostało powyżej opisane, stanowi sensowne biologiczne programy natury oparte na milionach lat ewolucji.
Podlegamy tym samym prawom, co zwierzęta żyjące na dnie oceanów czy ptaki wznoszące się nad górami. Jesteśmy bardziej podobni do zwierząt, niż nam się wydaje.

 

Podsumowanie

W sytuacjach codziennych, gdzie jesteśmy jedynie delikatnie poddenerwowani, kłótliwi, czy zestresowani, mózg najczęściej nie ingeruje w to i nie włącza omówionych Praw Natury. Wierzy on w nasz „zdrowy rozsądek” i pozwala nam samym rozwiązać problemy.

Jednak w sytuacji, gdy konflikty narastają do większych rozmiarów i zaczynają nam realnie przeszkadzać, mózg zaczyna wprowadzać swoje programy.

Zamiast od razu popadać w panikę np. w przypadku pojawienia się nowotworu, powinniśmy się zastanowić, co było jego przyczyną.
Jest to najprostsza, a niekiedy jedyna droga, aby uporać się z daną dysfunkcją.

Znając 5 Praw Natury z pewnością łatwiej nam będzie rozpoznać uruchomiony przez mózg proces i na czas zaradzić poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

Należy też wiedzieć, że wszystko, co się dzieje w naszym ciele ma sens.

Nie do ocenienia jest umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków pochodzących z naszego organizmu.

 

Konsultacje i szkolenia

Należy mieć świadomość, że artykuł ten nie wyczerpuje poruszonego tematu, który do łatwych nie należy. Nadaje jednak kierunek w jakim można podążać, aby cieszyć się zdrowiem pozbawionym bólu.
W przypadku pytań proszę o komentarze, maile lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zapraszam także na konsultacje np. przez telefon, Skype, WhatsApp itp..

Odsłony: 5454